Firma IRMANN CS, spol. s r.o. byla založena v roce 1991 a zabývá se problematikou úpravy (ošetření) vody, vzduchu a povrchů. Na počátku našeho působení jsme se převážně zabývali dezinfekcí vody pomocí ultrafialového (UV) záření, ať už se jednalo o vodu pitnou, bazénovou, užitkovou, technologickou, průmyslovou, odpadní ale i demineralizovanou či kojeneckou. Nedlouho na sebe nechala čekat úprava povrchů a vzduchu metodou dezinfekce již zmíněným UV zářením. 

Portfolio služeb se během doby značně rozšířilo a dnes nabízíme naším zákazníkům komplexní řešení v oblasti ošetření vody, vzduchu a povrchů. Zajišťujeme výrobu a montáž dle Vámi stanovených požadavků. Prodejem naše péče o zákazníky nekončí, provádíme i pravidelné servisní služby s cílem dosáhnout maximální efektivity při provozu zařízení. Jsme výrobcem veškerých zařízení na bázi UV záření, kontejnerové úpravny vody SIRIUS a některých komponentů pro úpravny vod. Nyní už nemusíte vlastnit výrobní dokumentaci k zastaralým úpravnám vod. Zabýváme se totiž generálními opravami i těch úpraven vod, u kterých zcela chybí výrobní dokumentace. Bližší info v sekci "Servis a GO".

Spolupracujeme jen s vhodnými dodavateli vybraných komponentů úpraven vod. Vzhledem k tomu, že firma vlastní konstrukční a technologické kapacity, jsme schopni veškeré typy zařízení, které vyrábíme, přizpůsobovat dle detailních přání zákazníků a tudíž vyrábět kromě standardních typů i naprosto speciální, atypická zařízení.

Ustálili jsme se na českém trhu a navíc svá zařízení dále exportujeme převážně na východ do zemí jako Slovensko, Ukrajina, Bělorusko, Rusko, Maďarsko, Chorvatsko, Bulharsko. Během posledních let se naše zařízení exportovala i do Izraele, Vietnamu či Spojených Arabských Emirátů. O zkušenostech a spokojených zákaznících firmy svědčí reference a skutečnost, že za dobu své existence instalovala více než 900 zařízení různých druhů, typů a velikostí v rozmanitých odvětvích lidské činnosti.

Web by GOLDEN ORANGE s.r.o.