Vyrobíme nebo subdodávkou zajistíme kvalitní technologické části (komponenty) pro úpravny vod. Zejména:

 • Česle
 • Filtry
 • Katexy a anexy
 • Lamelové usazováky
 • Míchadla a flokulační nádrže
 • Pádlové mísiče (vertikální i horizontální)
 • Reverzně osmotické stanice
 • Strojní zařízení podélných a kruhových usazovacích nádrží
 • Vertikální usazováky
 • Zařízení pro provzdušňování vody
 • Zařízení pro změkčování a odželezňování vody 

Web by GOLDEN ORANGE s.r.o.