Co je to SIRIUS?

SIRIUS je dvoustupňová úpravna vody, v jejíž první etapě dochází k číření vody, které je řízeno pulzačním čiřičem, a v druhé etapě posléze dochází k filtraci.

Princip pulzačního čiřiče:

 • pulzační čiřič je zařízení pro kontinuální oddělování suspendovaných látek od kapalného prostředí ve vznášeném kalovém loži - vločkovém mraku;
 • separace suspenzí se provádí současně s flokulací a následným transportem ke stabilizovanému vločkovému mraku, který plní funkci fluidní filtrační vrstvy;
 • přebytečný kal se z hadiny vločkového mraku odvádí přepadem do kalových kapes.

 

V čem je SIRIUS jedinečný?

 • Upraví povrchovou a podzemní vodu na pitnou vodu
 • Enormní výkony 5 - 100 litrů za vteřinu
 • Prostorově nenáročný
 • Nízké provozní náklady
 • Investiční potenciál díky skvělému poměru cena/výkon
 • Možnost využít dotační tituly

 

Oblasti využití 

Formy stavební realizace

Sirius nalezne využití v těchto oblastech:

 • ​bazénové vody
 • ​průmyslové odpadní vody
 • ​recirkulační vody
 • ​energetika
 • ​chemický průmysl
 • ​úpravny vody pro ÚT, výměníkové a předávací stanice
 • ​úpravny vody pro chladící okruhy
 • ​úpravny vody pro parní kotelny
 • ​rybnikářství aj.

Sirius je také možné uložit do:

 • stávajících prostorů
 • železného kontejneru
 • zděného objektu
 • dřevěného objektu

48114f 1ac7e799379949a5b1375c90ee4d4fa2

48114f c5b5dc93cd9242758703fbf4e465874c

Web by GOLDEN ORANGE s.r.o.