• Tlakový UV systém
    Tlakový UV systém

    UV Technologie: Nízkotlaké UV lampy

  • Tlakový UV systém
    Tlakový UV systém

    UV Technologie: Středotlaké UV lampy

 

Hlavní charakteristikou je přímé připojení UV reaktoru do potrubního systému, ve kterém je proudění vody určeno tlakem v potrubí.

Připojení je možné provést pomocí přírub, šroubení, klampů a dalších. V případě potřeby zajištění permanentního oběhu v okruhu potrubního systému, je pro potřeby servisních úkonů nutné vybavit potrubní systém bypassem okolo tlakového UV zařízení.

Parametry a požadavky tlakových UV systémů

 OznačeníDESUVA T-UV
  Funkce eliminace mikrobiologické kontaminace vody pitné, balené, cirkulační, odpadní, užitkové, chladící a všude tam, kde je potřeba zajistit mikrobiologickou nezávadnost vody
  Umístění umístěno jako poslední technologický krok úpravy vody;
  Instalace instalace do potrubního systému
  Průtok (max. okamžitý) 1 - 600m3/hod (při větších průtocích navrhujeme paralelní zapojení více zařízení)
  Dávka záření standardně na úrovni 300 - 1600 J/m2 (vyšší dle požadavku)
  Materiál standardně nerezová ocel 1.4301 (lze přizpůsobit individuálně)
- Řízení digitální řídící jednotka nebo analogové signalizační prvky
  Implementace řízení do stávajících systémů řízení či samostatně
  Startování zářičů elektronický předřadník se studeným nebo teplým startem (studené pro startování max. jednou za den, teplé pro startování vícekrát za den)
  Typ UV výbojky nízkotlaké, středotlaké, vysokotlaké
  Životnost UV výbojky 8.000 až 16.000 provozních hodin (dle parametrů UV výbojky)
  Chlazení UV výbojek nízkotlaká, středotlaká a vysokotlaká technologie vyžaduje chlazení (standardně prouděním dezinfikovaného média)
  Chlazení prostoru rozvodné skříně pokud se jedná o konstrukční řešení s uložením více předřadníků v rozvodné skříni, osazuje se taková rozvodná skříň ventilací pro správné chlazení předřadníků
  Výkon determinován parametry dezinfikované vody (standardně 1 až 12 zářičů na UV reaktor)
  Příkon dle množství a typu UV zářičů od 30W do 2.000W
  Krytí dle konkrétních parametrů požadavku (standard IP54)
- Ochrana proti UV záření veškeré UV emitory jsou uloženy v těle uzavřeného UV reaktoru; při provozu se obsluha nedostane do styku s UV zářením
  Konstrukční řešení vstupu vody tangenciální, axiální vůči ose uložení UV lamp
  Konstrukční řešení výstupu vody tangenciální vůči ose uložení UV lamp
  Vzájemné postavení tangenciálního vstupu a výstupu 0°-360° dle požadavku
  Maximální tlak v systému 10 barů
  Způsob připojení klamp, příruba, šroubení a další dle požadavku
  Složení UV reaktor osazený UV zářiči; vzorkovací ventily na vstupu a výstupu; vypouštěcí ventily; odvzdušňovací ventily (pro vertikálně uložená zařízení); zaslepené uložení pro senzor intenzity záření; kompletní elektroinstalace s rozvaděčem;
  Možnosti rozšíření systém stírání nečistot ochranných skel; senzor intenzity záření včetně zobrazovací technologie; stojan na UV systém
- Bypass při servisních úkonech je nutné zařízení odstavit od tlakové vody tzn. je potřeba uzavřít ventily před vstupem a za výstupem z UV reaktoru; v případě požadavku na zachování proudění vody je nutné potrubní systém v místě UV reaktoru vybavit bypassem
  Orientace uložení UV systému vyrábíme UV reaktory, jež lze umístit vertikálně i horizontálně (nelze ukládat libovolně - nutná konzultace ke každému zařízení)
  Manipulační/servisní prostor okolo UV reaktoru pro manipulační/servisní úkony by měl být manipulační prostor (v ose uložení zářičů) min. stejně velký jako rozměr zařízení (v ose uložení zářičů); v případě nesplnění těchto požadavků bude nutné při každém servisním úkonu odpojit zařízení od potrubí a přemístit do místa, kde tento úkon bude proveden
- Konstrukce s bezpečnostními prvky Z hlediska užité UV technologie, je toto zařízení vybaveno konstrukčními řešeními, která zajišťují pro obsluhu bezpečný a zdraví neohrožující provoz při běžném používání.
  Ochranné pomůcky Nedoporučujeme operovat s UV zářiči mimo UV systém! Se zařízením mohou zacházet jen osoby znalé nebezpečí UV záření. Vyvarujte se prosím kontaktu s UV zářením použitím ochranných pomůcek především pro ochranu očí.

Animace procesu dezinfekce pomocí UV záření

Web by GOLDEN ORANGE s.r.o.