Kazetový UV systém Průtočný UV systém Germicidní svítilny
  • dezinfekce vzduchu, který prochází klimatizačním systémem
  • do UV reaktoru je přiváděn mikrobilogicky znečištěný vzduch, v reaktoru dojde k jeho dezinfekci a rozvody je vzduch odváděn do místa určení
  • zvláštním případem tohoto způsobu je dezinfekce v zásobnících
  • postaveno na bázi UV lampy, která je volně umístěna v prostoru místnosti
  • přímé ozařování prostru, kdy se v něm nenacházejí osoby
více info více info více info

Web by GOLDEN ORANGE s.r.o.